לימודים בישראל

תקנון האתר

1. אנו מודים לכם על שבחרתם לגלוש באתר "elimudim" (להלן: "האתר").
2. האתר מופעל על ידי חברת איי. בי. פי קידום עסקי בינלאומי בע"מ (להלן: "החברה" או "בעלת האתר") ומאגד בו מידע והצעות בנושאי לימודים והשכלה גבוהה בישראל, על סוגיהם השונים ובכלל זה מסלולי לימוד, מוסדות לימוד ועוד.
3. לתשומת לבכם, המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד, ואינו מהווה מידע רשמי מטעם מוסדות הלימוד השונים. במידה וברצונכם לקבל פרטים מדוייקים ורשמיים, מומלץ להכנס לאתרי מוסדות הלימוד הרלוונטיים או ליצור עמם קשר באופן ישיר.
4. להלן, תוכלו למצוא את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש ברחבי האתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית התקנון.
6. מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
7. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו ל- contact.elimudim@ibp.org.il ונשמח להשיב.

א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

1. כניסה לאתר והגלישה בו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. במידה ואינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא לעשות בו כל שימוש.
2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו באמצעות אמצעי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה.
3. הגלישה והשימוש בתכני האתר הינה באחריות המשתמש בלבד. באחריות המשתמש לברר את נכונות ודיוק הפרטים והמידע המתפרסם באתר. אין לראות בכל פרסום ו/או הצעה ו/או מידע ו/או מאמר ו/או סקירה ו/או קישור כתחליף לייעוץ מקצועי פרטני או לחלופין, כתחליף לבדיקה עצמאית של מוסד הלימודים ו/או המסלול הרלוונטי.
4. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות מפרסמים באתר לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם הצעת הצעות מסחריות. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים.
5. כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
6. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

ב. העדר אחריות

1. האתר מספק מידע מגוון אודות מוסדות לימוד רלוונטיים בתחומים שונים, על אפשרויות הלימוד במוסדות אלה, והמסלולים המוצעים. מידע זה הינו מידע המוגש לגולשי האתר כשירות ועל מנת להעניק מושג ראשוני וכללי אודות לימודי השכלה גבוהה והאפשרויות העומדות בפני גולשים הרואים עצמם מועמדים ללימוד שכזה.
2. לתשומת לבכם, המידע באתר אינו מהווה מידע רשמי מאת מוסדות הלימוד או מטעמם. ככל וברצונכם לקבל מידע רשמי שכזה, עליכם לפנות אל מוסד לימוד הרלוונטי. אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות תחליף לייעוץ קונקרטי על ידי מוסד הלימוד או לתחליף למידע רשמי מאת המוסד.
3. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.
4. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
5. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
6. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ג. קבלת ייעוץ והכוונה

1. כשירות לגולשים, מציע האתר למשתמשיו אפשרות לקבל ייעוץ בנושאי לימודי השכלה גבוהה, ללא עלות וללא התחייבות, זאת באמצעות גורמים שונים מטעם האתר – לרבות באמצעות מוסדות לימוד העובדים בשיתוף פעולה עם האתר ואליהם האתר מעביר את פניית הגולש.
2. זהות מוסד הלימוד אשר יעניק את הייעוץ ואליו תועבר הפנייה יקבע על ידי האתר ו/או מי מטעמו בלבד.
3. ככל וברצונך לקבל ייעוץ שכזה, אנא הכנס את הפרטים הרלוונטיים בטופס המתאים ונציגי האתר ייצרו עמך קשר.
4. כאמור לעיל, אנא קחו בחשבון כי ייעוץ זה אינו בא להחליף מידע רשמי ממוסד הלימוד הרלוונטי, אלא נועד לסייע לגולשי האתר לקבל מושג אודות אפשרויות העומדות בפניהן והדרכים להשגתן.

ד. פרסומים והצעות באתר

1. מעת לעת, מתפרסמים באתר פרסומים שונים מטעם מפרסמים שונים (באנרים, קישורים, מודעות גוגל, פייסבוק ועוד) (להלן: "המפרסמים").
2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ולא מטעם האתר או בעלת האתר. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין המפרסמים.
3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מהמפרסמים או ירכשו את מוצריהם.

ה. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

1. על מנת לעשות שימוש באתר, אין כל צורך למסור פרטים אישיים. יחד עם זאת, במידה ותבקשו לקבל ייעוץ והכוונה מהאתר או להשתמש בשירותיו, תתבקשו למסור פרטים אחדים כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, טלפון ותחום הלימוד המבוקש, הכל באמצעות טופס מתאים.
2. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של בעלת האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
3. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לבעלת האתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
4. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
5. עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה, יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל, בין באמצעות הודעות לטלפון הנייד ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי ו/או עיוני ו/או פוליטי ו/או אחר אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או נושאים ו/או פעילויות של החברה ו/או לקוחותיה של החברה ו/או של שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה החברה כי המשתמש ימצא בו עניין. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
6. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
7. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
8. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

ו. קניין רוחני

1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
2. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

ז. יצירת קשר

1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
2. תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות contact@elimudim.co.il

ח. שונות

1. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
2. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
4. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

עדכון אחרון: 21.05.17

checkמאשר קבלת הטבות, מבצעים ועדכונים בהתאם לתקנון האתר

לקבלת ייעוץ מהיר ובחינם: 072-2705671
או השאירו פרטים וקבלו ייעוץ
והכוונה למגוון מוסדות לימוד!checkמאשר קבלת הטבות, מבצעים ועדכונים בהתאם לתקנון האתר

חיפוש לימודים
 • מכללת סמי שמעון
 • בית הספר הארצי להנדסאים
 • המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
 • אוניברסיטת אריאל
 • המרכז האקדמי פרס
 • מכללת ג'ון ברייס הדרכה
 • המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 • מכללת תל חי
 • מכללת בית ברל
 • מכללת כנרת
 • סמינר הקיבוצים
 • מכללת רמת גן